torstai 14. kesäkuuta 2012

Vuoden museopedagoginen teko 2012!

Taide jää mieleen -hankkeen kevätkausi päättyi iloisissa tunnelmissa, kun museopedagoginen yhdistys Pedaali ry myönsi hankkeelle Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon. Seitsemännettä kertaa jaettavalla palkinnolla Pedaali ry haluaa nostaa esille suomalaista museopedagogiaa eteenpäin vieviä ja museota uusille yleisöille avaavia tekoja. Aikaisempina vuosina sen ovat saaneet muun muassa Turun opetustoimen kulttuuripolku -työryhmä ja Jyväskylän kulttuuriluotsi -toiminta. Tänä vuonna palkintoraati perusteli valintaansa sillä, että Aboa Vetus & Ars Novan ja Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhanke tähtää hyvinvointivaikutuksiin tavalla, jota suomalaisella museokentällä ei ole aikaisemmin nähty. Hanke synnyttää vuorovaikutusta museon ja työelämän välille ja johdattelee pohtimaan, minkälaisia voisivat olla henkisen terveyden ylläpitämisen ja edistämisen keinot muuttuvassa työelämässä. Yhdistys toivoo huomionosoituksen kannustavan myös muita museoalan toimijoita solmimaan pitkäjänteisiä yleisöyhteistyösuhteita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa.Pedaali ry:n tunnustuksen ohella rohkaisevaa on ollut myös osallistujien hankkeesta antama palaute. Kevätkauden päätteeksi kerätyn, anonyymisti annetun palautteen mukaan työyhteisö on kokenut museokäynnit rentouttaviksi, ajatuksia herättäviksi ja kiireettömän yhdessäolemisen mahdollistaviksi tilanteiksi. Osallistujien positiiviset kokemukset ovat lupaavia hankkeen hyvinvointitavoitteiden kannalta ja kannustavat jatkamaan koeteltujen työskentelytapojen soveltamista ja kehittämistä myös jatkossa.Taide jää mieleen -tapaamiset taukoavat kesän ajaksi, mutta taiteen ja hyvän työelämän leikkauspintoja koskeva pohdinta jatkuu blogissa myös kesäkuukausina.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti